028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

ve-sinh-san-nha-nhan-dip-tet


cha rua san nha don tet

Hình ảnh: nhân viên vệ sinh TKT chà rửa sàn nhà đón TẾT 2014

ve-sinh-san-nha-nhan-dip-tet
Rate this post


Leave A Comment

 
Copyright by Congty Vesinh TKT