028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

cha-sach-san-da-van-phong-don-tet


ve sinh phuc hoi san da van phong TET

Hình ảnh: nhân viên vệ sinh TKT chà rửa, phục hồi đánh bóng sàn đá văn phòng chuẩn bị cho TẾT

cha-sach-san-da-van-phong-don-tet
Rate this post


Leave A Comment

 
Copyright by Congty Vesinh TKT