028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

lau-kinh-phia-ngoai-van-phong-don-tet


lau kinh mat ngoai van phong chuan bi TET

Hình ảnh: nhân viên vệ sinh TKT lau kính mặt ngoài văn phòng cao tầng chuẩn bị cho TẾT

lau-kinh-phia-ngoai-van-phong-don-tet
Rate this post


Leave A Comment

 
Copyright by Congty Vesinh TKT