028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

cha-san-nhiem-dau-mo-nang-tkt-cleaning


cha rua sach dau mo, hoa chat con bam xot lai tren be mat san nha may nha xuong

Hình ảnh: chà rửa sạch và kỹ các hóa chất, dầu mỡ còn bám xót lại trên bề mặt

cha-san-nhiem-dau-mo-nang-tkt-cleaning
Rate this post


Leave A Comment

 
Copyright by Congty Vesinh TKT