028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

MetaKaft-cha-san-nha-xuong-tkt-cleaning

cong nhan lam sach dau mo bam lau ngay tren san nha may nha xuong

Hình ảnh: làm sạch dầu mỡ bám lâu ngày trên sàn nhà xưởng đòi hỏi lượng lớn công nhân làm đồng thời

Leave A Comment