028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

San-nhiem-dau-mo-nang-tkt-cleaning


phu hoa chat loai bo dau mo tren mat san xuong

Hình ảnh: phủ hóa chất loại bỏ dầu mỡ lên bề mặt sàn xưởng

San-nhiem-dau-mo-nang-tkt-cleaning
Rate this post


Leave A Comment

 
Copyright by Congty Vesinh TKT