028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Quét bụi nhà xưởng sử dụng máy hút bụi


may hut bui su dung trong ve sinh nha xuong

Hình ảnh: Quét bụi nhà xưởng sử dụng máy hút bụi, đầu hút bụi, chổi của công ty vệ sinh TKT Cleaning

Quét bụi nhà xưởng sử dụng máy hút bụi
Rate this post


Leave A Comment

 
Copyright by Congty Vesinh TKT