028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

ve-sinh-nha-xuong-nha-may-05


ve sinh khu vuc ngoai canh

Hình ảnh: vệ sinh khu vực ngoại cảnh nhà máy, nhà xưởng. Sử dụng máy phun rửa áp lực


Leave A Comment

Copyright by Congty Vesinh TKT