028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

ve-sinh-nha-xuong-nha-may-09


ve sinh khu san xua tai nha may nha xuong

Hình ảnh: vệ sinh khu sản xuất tại nhà máy nhà xưởng, lối đi giữa line sản xuất


Leave A Comment

Copyright by Congty Vesinh TKT