028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

ve-sinh-nha-xuong-nha-may-09


ve sinh khu san xua tai nha may nha xuong

Hình ảnh: vệ sinh khu sản xuất tại nhà máy nhà xưởng, lối đi giữa line sản xuất

ve-sinh-nha-xuong-nha-may-09
Rate this post


Leave A Comment

 
Copyright by Congty Vesinh TKT