028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

tu-thien-trung-tam-nhan-dao-que-huong-binh-duong-cty-ve-sinh-tkt


hoat dong tu thien TKT tai Binh Duong

Hình ảnh: hoạt động từ thiện của công ty vệ sinh TKT tại trung tâm nhân đạo Quê Hương, Bình Dương

tu-thien-trung-tam-nhan-dao-que-huong-binh-duong-cty-ve-sinh-tkt
Rate this post


 
Copyright by Congty Vesinh TKT