028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

tu-thien-truong-nuoi-day-tre-mo-coi-phap-vo-cty-ve-sinh-tkt


tu thien TKT

Hình ảnh: từ thiện công ty vệ sinh TKT tại trường nuôi dạy trẻ mồ côi Pháp Võ, Huyện Nhà Bè, TPHCM

tu-thien-truong-nuoi-day-tre-mo-coi-phap-vo-cty-ve-sinh-tkt
Rate this post


 
Copyright by Congty Vesinh TKT