028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

nam-moc-phia-sau-tuong-thach-cao-tkt-cleaning


phía sau tường thạch cao bị nhiễm mốc

Hình ảnh: hướng dẫn diệt nấm mốc tường thạch cao của công ty vệ sinh TKT


Leave A Comment

Copyright by Congty Vesinh TKT