028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp: tổng vệ sinh văn phòng cho ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Agribank

Công việc đã thực hiện