028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh chà sàn nhà máy nhà xưởng, khách hàng dự án nhà máy dệt nhuộm Gain Lucky, khu công nghiệp Phước Đông, Tây Ninh.
Coteccons được Tập đoàn May mặc Quốc tế Shenzhou giao vai trò nhà thầu chính xây dựng nhà máy Gain Lucky của Tập đoàn này tại khu công nghiệp Phước Đông, Tỉnh Tây Ninh với giá trị lên đến khoảng 900 tỳ đồng (trước thuế VAT). Đây chỉ là giai đoạn 1 của công trình công nghiệp có quy mô lớn với diện tích khoảng 310.000m2 sàn, xây dựng trên khu đất 83 ha.

Công việc đã thực hiện
Facebook Comments
Chà sàn nhà máy nhà xưởng – KH Coteccons Tây Ninh
Rate this post