028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Công ty phủ bóng sàn vinyl, khách hàng công ty OIA Global Quận 1

Công việc đã thực hiện
  • Vệ sinh sạch sàn Vinyl
  • Bóc sàn Vinyl cũ bằng hóa chất chuyên dụng
  • Dịch vụ phủ bóng sàn vinyl mới
  • Dịch vụ tổng vệ sinh văn phòng
  • Dịch vụ phủ bóng sàn vinyl định kỳ 6 tháng
Facebook Comments
Công ty phủ bóng sàn Vinyl tại TPHCM – KH OIA Global
Rate this post