028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ cung cấp nhân viên vệ sinh theo giờ cho các chuỗi nhà hàng, điểm bán hàng

Công việc đã thực hiện
  • Cung cấp nhân viên vệ sinh theo giờ, rửa chén hàng ngày
  • Tổng vệ sinh định kỳ hàng tháng
  • Tổng vệ sinh sau xây dựng cho các nhà hàng mới khai trương
Facebook Comments
Cung cấp nhân viên vệ sinh theo giờ Kh Chuỗi nhà hàng Tokyo
Rate this post