028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ cung cấp nhân viên vệ sinh theo giờ cho các chuỗi nhà hàng, điểm bán hàng

Công việc đã thực hiện