028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Đào tạo – chăm trẻ nhỏ


Mô tả dự án

Dịch vụ giúp việc nhà theo giờ: Đào tạo người giúp việc – chăm trẻ nhỏ, em bé

Công việc đã thực hiện
  • Hướng dẫn cách chơi với trẻ
  • Hướng dẫn cách dạy trẻ học bài
  • Hướng dẫn cách cho trẻ ăn
  • Hướng dẫn cách yêu cầu trẻ có thái độ đúng với người giúp việc
Facebook Comments
Đào tạo – chăm trẻ nhỏ
Rate this post