028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ tạp vụ: Đào tạo tạp vụ – Lau quầy tiếp tân

Công việc đã thực hiện
  • Vệ sinh khu vực công cộng
  • Lau chùi quầy tiếp tân
  • Lau chùi thiết bị trong khu vực công cộng