028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ tạp vụ: đào tạo nhân viên tạp vụ công ty lau tháng máy, đánh bóng thang máy

Công việc đã thực hiện
  • Vệ sinh thang máy
  • Đánh bóng thang máy