028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Đào tạo – sử dụng hóa chất


Mô tả dự án

Dịch vụ giúp việc gia đình: Đào tạo người giúp việc sử dụng hóa chất vệ sinh

Công việc đã thực hiện
  • Hướng dẫn sử dụng hóa chất lau sàn
  • Hướng dẫn sử dụng hóa chất tẩy rửa sàn gạch men
  • Hướng dẫn sử dụng hóa chất thông bồn cầu
  • Hướng dẫn sử dụng hóa chất lau kính
  • Hướng dẫn sử dụng hóa chất tẩy rửa đa năng
Facebook Comments
Đào tạo – sử dụng hóa chất
Rate this post