028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ tạp vụ: Đào tạo tạp vụ công ty – Lau điện thoại

Công việc đã thực hiện
  • Vệ sinh trang thiết bị
  • Vệ sinh điện thoại
Đào tạo – Lau điện thoại
Rate this post


 
Copyright by Congty Vesinh TKT