028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ tạp vụ: Đào tạo tạp vụ công ty – Lau điện thoại

Công việc đã thực hiện
  • Vệ sinh trang thiết bị
  • Vệ sinh điện thoại