028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ tạp vụ: Đào tạo nhân viên tạp vụ công ty văn phòng lau thiết bị điện

Công việc đã thực hiện
  • Vệ sinh thiết bị điện văn phòng
  • Lau bảng điện
  • Lau đèn, quạt, máy lạnh
Facebook Comments
Đào tạo – lau thiết bị điện
Rate this post