028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ cung cấp tạp vụ: Đào tạo nhân viên tạp vụ Lau tủ hồ sơ

Công việc đã thực hiện