028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Đào tạo – ủi là quần áo


Mô tả dự án

Dịch vụ giúp việc nhà theo giờ: Đào tạo người giúp việc – Ủi quần áo

Công việc đã thực hiện
  • Hướng dẫn cách ủi quần áo
  • Hướng dẫn cách gấp quần áo
  • Hướng dẫn cách phơi quần áo
  • Hướng dẫn cách giặt quần áo
  • Hướng dẫn cách sử dụng máy giặt
Đào tạo – ủi là quần áo
Rate this post


 
Copyright by Congty Vesinh TKT