028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Đào tạo – vệ sinh toilet


Mô tả dự án

Dịch vụ giúp việc nhà: Đào tạo người giúp việc – vệ sinh toilet

Công việc đã thực hiện
  • Hướng dẫn vệ sinh bồn cầu
  • Hướng dẫn vệ sinh bồn rửa mặt, bồn tắm
  • Hướng dẫn vệ sinh sàn toilet
  • Hướng dẫn vệ sinh các thiết bị nhà vệ sinh khác
Facebook Comments
Đào tạo – vệ sinh toilet
Rate this post