028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh nhà máy, nhà xưởng, chà rửa sàn xưởng nhiễm dầu mỡ nặng – KH MetKraft TPHCM

Công việc đã thực hiện

Copyright by Congty Vesinh TKT