028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh nhà máy, nhà xưởng, chà rửa sàn xưởng nhiễm dầu mỡ nặng – KH MetKraft TPHCM

Công việc đã thực hiện
  • Tổng vệ sinh nhà máy, nhà xưởng
  • Dịch vụ chà rửa sàn nhà xưởng nhiễm dầu mỡ nặng
  • Quét bụi và mạng nhện nhà xưởng
Dịch vụ chà rửa sàn xưởng nhiễm dầu mỡ – KH Metkraft
Rate this post


 
Copyright by Congty Vesinh TKT