028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ chà sàn nhà máy, nhà xưởng, xử lý làm sạch chà rửa sàn nhà máy nhiễm dầu mỡ nặng – KH MetKraft TPHCM

Công việc đã thực hiện

 
Copyright by Congty Vesinh TKT