028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ chà sàn nhà máy, nhà xưởng, xử lý làm sạch chà rửa sàn nhà máy nhiễm dầu mỡ nặng – KH MetKraft TPHCM

Công việc đã thực hiện
  • Dịch vụ tổng vệ sinh nhà máy, nhà xưởng
  • Dịch vụ chà rửa sàn nhà xưởng nhiễm dầu mỡ nặng
  • Dịch vụ Quét bụi và mạng nhện nhà xưởng
Facebook Comments
Dịch vụ chà sàn nhà máy nhiễm dầu mỡ nặng – KH Metkraft TPHCM
Rate this post