028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ chà sàn xưởng, vệ sinh chà rửa sàn xưởng

Công việc đã thực hiện
  • Hút bụi sàn xưởng
  • Chà rửa sàn xưởng
  • Đánh bóng sàn xưởng
  • Dịch vụ tổng vệ sinh nhà xưởng