028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ chà sàn xưởng, vệ sinh chà rửa sàn xưởng

Công việc đã thực hiện
Dịch vụ chà sàn xưởng nhà máy dệt KH Intertek
Rate this post


 
Copyright by Congty Vesinh TKT