028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ cung cấp nhân viên vệ sinh cho chuỗi cửa hàng kem Haagen Dazs

Công việc đã thực hiện
  • Cung cấp nhân viên vệ sinh
  • Tổng vệ sinh định kỳ
  • Giặt thảm, hút bụi thảm định kỳ
Facebook Comments
Dịch vụ cung cấp nhân viên vệ sinh chuỗi nhà hàng
Rate this post