028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ cung cấp nhân viên vệ sinh cho chuỗi cửa hàng kem Haagen Dazs

Công việc đã thực hiện