028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ đánh bóng đá Marble, phục hồi sàn đá sau một thời gian dài sử dụng.

Công việc đã thực hiện
  • Phục hồi sàn đá Marble
  • Đánh bóng sàn đá Marble
  • Bảo dưỡng sàn đá Marble định kỳ
Dịch vụ đánh bóng đá Marble KH Packson
Rate this post


 
Copyright by Congty Vesinh TKT