028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ đánh bóng sàn đá mài granito – KH Biệt Thư Terrazzo

Công việc đã thực hiện
  • Đánh bóng sàn đá mài granito
  • Phục hồi sàn đá mài granito
  • Đánh bóng cầu thang đá granito
Dịch vụ đánh bóng sàn đá mài granito – KH Biệt Thư Terrazzo
Rate this post


 
Copyright by Congty Vesinh TKT