028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ đánh bóng sàn đá tự nhiên Marlbe tại Parkson Flemington

Công việc đã thực hiện
  • Phục hồi sàn đá tự nhiên Marlbe
  • Đánh bóng sàn đá tự nhiên Marlbe
  • Chà rửa, vệ sinh sàn
  • Bảo dưỡng sàn đá tự nhiên Marble
Facebook Comments
Đánh bóng sàn đá Marble khu thương mại Packson
Rate this post