028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ đánh bóng sàn đá tự nhiên Marlbe tại Parkson Flemington

Công việc đã thực hiện
  • Phục hồi sàn đá tự nhiên Marlbe
  • Đánh bóng sàn đá tự nhiên Marlbe
  • Chà rửa, vệ sinh sàn
  • Bảo dưỡng sàn đá tự nhiên Marble