028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ làm sạch hàng ngày, cung cấp nhân viên vệ sinh hàng ngày dành cho ngân hàng Indovina

Công việc đã thực hiện
  • Làm sạch hàng ngày, định kỳ cho văn phòng
  • Cung cấp nhân viên vệ sinh hàng ngày
  • Bảo dưỡng sàn đá Marble định kỳ
Facebook Comments
Dịch vụ làm sạch hàng ngày KH Ngân hàng Indovina
Rate this post