028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh, lau kính mặt dựng cao ốc văn phòng cho thuê Khách hàng Tòa Nhà Đông Á Bank

Công việc đã thực hiện