028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ tổng vệ sinh, lau kính mặt ngoài cao ốc Hoang Dang Group

Công việc đã thực hiện