028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Tổng vệ sinh văn phòng tòa nhà báo Phụ Nữ TPHCM, Quận 3, TPHCM

Công việc đã thực hiện