028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ lau kính nhà cao tầng KH Báo Phụ Nữ TPHCM

Công việc đã thực hiện
  • Vệ sinh kính
  • Vệ sinh bảng hiệu
  • Bắn silicon chống thấm
Facebook Comments
Dịch vụ lau kính nhà cao tầng KH Báo Phụ Nữ TPHCM
Rate this post