028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ lau kính văn phòng định kỳ – KH Rohto Việt Nam

Công việc đã thực hiện
  • Lau kính vệ sinh mặt ngoài
  • Vệ sinh bảng hiệu, alu
Dự án lau kính văn phòng định kỳ – KH Rohto Việt Nam
Rate this post


 
Copyright by Congty Vesinh TKT