028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ lau kính văn phòng định kỳ – KH Rohto Việt Nam

Công việc đã thực hiện
  • Lau kính vệ sinh mặt ngoài
  • Vệ sinh bảng hiệu, alu