028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ lau kính văn phòng khách hàng tòa nhà Hoang Dang Center.

Công việc đã thực hiện