028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ lau kính nhà xưởng, nhà máy công ty Nhật Bản sản xuất mỹ phẩm, dược phẩm Rhoto

Công việc đã thực hiện