028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ phủ bóng sàn vinyl dành cho văn phòng, khách hàng công ty OIA Global Quận 1

Công việc đã thực hiện
  • Chà rửa sạch sàn Vinyl
  • Bóc sạch sàn Vinyl cũ
  • Phủ bóng sàn vinyl mới
  • Vệ sinh văn phòng
  • Phủ bóng sàn vinyl định kỳ
Dịch vụ phủ bóng sàn vinyl – KH OIA Global
Rate this post


 
Copyright by Congty Vesinh TKT