028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ phục hồi đánh bóng sàn đá cẩm thạch, Marble, phục hồi sàn đá cẩm thạch Packson Flemington

Công việc đã thực hiện
  • Phục hồi sàn đá cẩm thạch
  • Đánh bóng sàn đá cẩm thạch
  • Bảo dưỡng sàn đá cẩm thạch định kỳ
Facebook Comments
Dịch vụ phục hồi đánh bóng sàn đá cẩm thạch
10 (100%) 1 vote