028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ phục hồi đánh bóng sàn đá cẩm thạch, Marble, phục hồi sàn đá cẩm thạch Packson Flemington

Công việc đã thực hiện
  • Phục hồi sàn đá cẩm thạch
  • Đánh bóng sàn đá cẩm thạch
  • Bảo dưỡng sàn đá cẩm thạch định kỳ