028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Phục hồi sàn đá Marble khách hàng Khách sạn Lavender

Công việc đã thực hiện
  • Dịch vụ phục hồi sàn đá
  • Dịch vụ đánh bóng sàn đá
  • Bảo dưỡng đá định kỳ
Dịch vụ phục hồi sàn đá Marble – KH Lavender
Rate this post


 
Copyright by Congty Vesinh TKT