028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ phục hồi sàn đá tự nhiên Marble tại Packson Flemington

Công việc đã thực hiện
  • Phục hồi sàn đá Marble
  • Đánh bóng sàn đá Marble
  • Bảo dưỡng sàn đá Marble định kỳ
Facebook Comments
Dịch vụ phục hồi sàn đá tự nhiên Marble KH Packson
Rate this post