028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh nhà xưởng – Khách hàng công ty thực phẩm sản xuất cafe nông sản Molenbergnatie Việt Nam tại Khu Công Nghiệp VSIP 2 mở rộng, Bình Dương

Công việc đã thực hiện
  • Quét mạng nhện nhà xưởng
  • Quét bụi nhà xưởng
  • Quét tường, trần, đà, đường ống, cột của nhà xưởng
  • Tổng vệ sinh nhà xưởng
Facebook Comments
Dịch vụ quét bụi mạng nhện nhà xưởng – KH Molenbergnatie Bình Dương
Rate this post