028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ quét bụi mạng nhện nhà xưởng, nhà máy tại KCN Bình Chiểu Thủ Đức, TPHCM

Công việc đã thực hiện
  • Tổng vệ sinh nhà xưởng
  • Quét bụi nhà xưởng
  • Quét mạng nhện nhà xưởng
  • Chà rửa sàn nhà xưởng
Facebook Comments
Dịch vụ quét bụi mạng nhện nhà xưởng – sản xuất giấy KCN Bình Chiểu
Rate this post