028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ quét bụi mạng nhện nhà xưởng, nhà máy tại KCN Bình Chiểu Thủ Đức, TPHCM

Công việc đã thực hiện

 
Copyright by Congty Vesinh TKT