028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh nhà máy quét mạng nhện nhà xưởng, quét bụi tại KCN Thủ Đức

Công việc đã thực hiện
  • Quét mạng nhện nhà xưởng
  • Quét bụi nhà máy
  • Quét mạng nhện bụi trần, tường, thanh đà, cột, dầm, máy móc