028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh nhà máy quét mạng nhện nhà xưởng, quét bụi tại KCN Thủ Đức

Công việc đã thực hiện
  • Quét mạng nhện nhà xưởng
  • Quét bụi nhà máy
  • Quét mạng nhện bụi trần, tường, thanh đà, cột, dầm, máy móc
Dịch vụ quét mạng nhện nhà xưởng KH KCN Bình Chiểu Thủ Đức
Rate this post


 
Copyright by Congty Vesinh TKT