028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ tổng vệ sinh khách sạn khách hàng Moevenpick

Công việc đã thực hiện
  • Dịch vụ tổng vệ sinh mặt ngoài khách sạn
  • Dịch vụ lột keo, vệ sinh bảng hiệu
Dịch vụ tổng vệ sinh khách sạn KH Moevenpick
Rate this post


 
Copyright by Congty Vesinh TKT