028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ tổng vệ sinh khu thương mại, khách hàng Thiên Sơn Plaza

Công việc đã thực hiện
  • Dịch vụ tổng vệ sinh toàn bộ mặt trong khu thương mại
  • Vệ sinh mặt ngoài khu thương mại
  • Tổng vệ sinh định kỳ cho khu thương mại
Facebook Comments
Dịch vụ tổng vệ sinh khu thương mại KH Thien Son Plaza
Rate this post