028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ tổng vệ sinh ngân hàng, chuỗi chi nhánh ngân hàng Quân đội

Công việc đã thực hiện
  • Tổng vệ sinh ngân hàng
  • Giặt thảm văn phòng, giặt ghế sofa
  • Vệ sinh kính mặt ngoài
Dịch vụ tổng vệ sinh ngân hàng KH MHBank
Rate this post


 
Copyright by Congty Vesinh TKT